Reklamasjon, Retur og angrerett

Reklamasjoner

For at Probike skal håndtere garantisaker må alle returer avklares med Probike per mail (info@probike.no) først. Deretter vil du få instruksjoner om hvordan produktet skal pakkes og sendes inn.

I tillegg må følgende dokumentasjon følge med sendingen:

  • Kopi av original kvittering
  • En utfyllende beskrivelse av problmet (gjerne kopi med mailkorrespondanse angående saken og om mulig bildebevis)
  • Kontaktinformasjon – navn, adresse, telefonnummer og mailadresse

Kunden dekker returkostnader

Retur og angrerett

Returvarer skal være i original og salgbar stand, dvs. være uskadd og ubrukte samt returnert i originalemballasje. Varer som ikke lagerføres og som er tatt inn spesielt for kunden tas normalt ikke i retur.

I henhold til Angrerettloven ytes det ved fjernsalg (for eksempel salg over internett) 14 dagers angrerett fra det tidspunkt hvor kjøpsavtalen er inngått. Kjøpsavtalen anses som inngått når kunden har mottatt varen. Når kunden har kjøpt en vare som spesialbestilles og/eller spesialtilpasses, f.eks. en sykkel som bygges opp etter kundens spesifikasjoner, anses kjøpsavtalen som inngått når kunden har mottatt ordrebekreftelse.