Våre ambassadører er aktive syklister som viser fram sine Ibis sykler både i sitt lokalmiljø og sosiale medier. Følg dem på Instagram eller i ditt nærmiljø.

https://www.instagram.com/probikeas/
https://www.instagram.com/royripe/