Ibis Ripley V4

Demosykler på vei til Norge!

Ta kontakt for mer info

info@probike.no | facebook.com/probike.no/

Komplett sykkel fra kr 39 500